Tlumočnická technika je nápomocná průvodcům i pořadatelům konferencí

Průvodci, kteří pomáhají při prohlídkách historických památek a mají účastníky z cizích zemí, pro něž musejí použít tlumočení do cizích jazyků, často stojí před problémem, jak ideálně předat informace o památkách a historii. Na pomoc jim je šeptáková tlumočnická technika. Pořadatelé konferencí s mezinárodní účastí musí zajistit překlad pro účastníky do dvou a více jazyků. Jim je nápomocno tlumočení analogovou či digitální formou. Pro konkrétní akce si vyberte ideální tlumočnické soupravy a zařízení Ačkoliv jsou průvodci jazykově velice dobře vybaveni, může se stát, že k prohlídce památek potřebují využít překladatelské služby. K tomu slouží…

IZprávy on Facebook
  • 1.3K
    Shares
Read More